AD(H)D

Onderwijs, Opvoeding en Gezin

Je kind doet druk, kan zich moeilijk concentreren, luister slecht, is altijd in beweging….Als je dit herkent denk je misschien aan ADHD of misschien hebben mensen in je omgeving zoiets al genoemd.

ADHD is gedrag. Het is geen verklaring, maar een benaming. Een overkoepelende term voor een verzameling symptomen die voortkomen uit sensorische, motorische en zelfregulatie problemen.  ‘Uw zoon is druk en ongeconcentreerd en dat noemen we ADHD zou een juiste toelichting zijn bij een diagnose.

Een diagnose ADHD kan pas gesteld worden wanneer er naast de aanwezigheid van voldoende ADHD-gedragingen ook sprake is van duidelijke problemen en beperkingen in het sociale en schoolse functioneren.

Praktijk OOG kan samen met ouders en/of school naar die gedragingen en problemen, die het kan geven thuis en op school kijken en zoeken naar oplossingen. Zodat er meer rust en duidelijkheid gecreëerd wordt bij uw kind en daardoor ook bij ouders en school. Er wordt gekeken naar de behoefte van het kind en hoe hier aan tegemoet gekomen kan worden. Misschien is er behoefte aan meer beweging en uitdaging en/of rust en voorspelbaarheid. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe dat geboden kan worden.

Praktijk OOG gaat uit van een allround benadering:

  • handelingen en gedachten plannen en structureren
  • reacties op prikkels reguleren
  • motoriek verbeteren
  • leren reflecteren
  • zelfvertrouwen opbouwen
  • verhoudingen binnen gezin verbeteren
  • zorgen voor gezonde omgeving
  • juiste voeding

 

Voor scholen kan Praktijk OOG de klasse- situatie observeren en van hieruit advies geven ter verbetering van het leerrendement en de sfeer in de klas.

Heeft uw kind moeite om zich te concentreren of heeft het moeite met lezen, spelling en rekenen? Mogelijk kan de beelddenk-training (klik hier) een goede bijdrage leveren aan een betere leerprestatie, concentratie en meer plezier bij het schoolwerk.

U kunt vrijblijvend contact opnemen om uw situatie te bespreken (klik hier)