Autisme

Onderwijs, Opvoeding en Gezin

Het kan veel energie kosten om een kind met autisme op te voeden. Je kind kan overstuur raken bij dingen die voor jou en anderen vanzelfsprekend zijn. Nieuwe vaardigheden aanleren kan een strijd opleveren. Je kunt te maken hebben met starheid bij iets wat op dat moment erg belangrijk voor jou kan zijn. Bijvoorbeeld het aantrekken van een winterjas als het buiten heel koud is.

Autisme wordt ook wel een informatieverwerkingsstoornis genoemd: de informatie, de waarneming, komt bij mensen met een dergelijke stoornis niet als een geheel binnen, maar in losse delen en moet eerst als een soort puzzel in elkaar worden gezet. Vooral ook de waarneming van gezichten, uitdrukkingen en emoties is moeilijk.

Een kind met autisme moet dus eerst alle losse delen samen tot een logisch geheel vormen. Het duurt dus langer voor een kind begrijpt wat er in de omgeving gebeurt. Uit de omgeving komen heel veel prikkels binnen, en een autistisch kind kan moeilijk onderscheid maken welke van die prikkels op dat moment ‘belangrijk’ zijn. Je kunt je voorstellen dat dit in een klasse-situatie lastig kan zijn. Ook verklaart het waarom het kind dus veel gevoeliger is dan anderen voor bepaalde geluiden, structuren van stof of voedsel.

Kinderen met een autisme spectrum stoornis hebben behoefte aan duidelijkheid en structuur op school en thuis. Zij hebben baat bij voorspelbaarheid en rust.

De training voor beelddenkers (klik hier) m.b.t het lezen en rekenen kan heel effectief zijn voor kinderen met autisme.

Praktijk OOG biedt individuele begeleiding en coachings- gesprekken aan kinderen en ouders zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen thuis en op school. Praktijk OOG geeft handvatten en advies aan leerkrachten en scholen op het gebied van de begeleiding van uw kind/ leerling.

Voor scholen (klik hier)
Begeleiding op maat (klik hier)

Neem vrijblijvend contact op (klik hier)