Thuiszitters

Onderwijs, Opvoeding en Gezin

Als je kind (tijdelijk) thuis zit terwijl het op school hoort te zijn is er meestal al heel wat aan vooraf gegaan voordat het zover is gekomen. Kinderen voelen zich niet prettig op school, zitten niet lekker in hun vel, voelen zich niet gehoord of begrepen, worden angstig, laten gedrag zien wat niet toelaatbaar is, wat vaak machteloosheid bij onderwijspersoneel veroorzaakt.

Als ouder en als leerkracht wil je het beste voor het kind en is het soms een zoektocht naar wat dit dan precies is.

Welke school, welk ‘systeem’, welke begeleiders passen het beste bij mijn kind in deze situatie?

Praktijk OOG heeft ervaring met kinderen die een tijd lang niet naar school zijn geweest en kan begeleiding bieden bij het zetten van (kleine) stapjes in de goede richting. Als u als school in een situatie zit waarbij een leerling dreigt thuis te komen zitten, kunt u ook contact opnemen om te bespreken wat Praktijk OOG kan betekenen.

Ook als een kind tijdelijk niet naar school kan omdat het moet wachten op een plaatsing elders, kan Praktijk OOG de overbrugging bieden die nodig is.

Neem vrijblijvend contact op