Over OOG

Onderwijs, Opvoeding en Gezin

Opvoedcoach, Onderwijsondersteuner, Kindertherapeut

 

Mijn naam is Olga. Ik ben moeder van drie prachtige kinderen (geboren in 2003, 2004 en 2007).

Praktijk OOG is ontstaan vanuit een passie voor gezinnen, kinderen en onderwijs.

Als leerkracht in het regulier onderwijs vielen mij vooral de kinderen op die thuis en/of op school vastliepen. In het speciaal onderwijs (cluster 4) heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen met ernstige gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen. Door de training beelddenken ‘Ik leer anders’ en bij de begeleiding van individuele leerlingen heb ik gezien hoe kinderen praktisch en direct resultaat hebben bij een goede ondersteuning.

Vanuit de visie dat de basis voor het welzijn van een kind gelegd wordt tijdens de zwangerschap en in de fases daarna, binnen het gezin waarin je opgroeit, heb ik de opleiding tot Opvoedcoach gedaan. Omdat ook voeding van invloed is op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen heb ik de cursus ‘Orthomoleculaire voeding voor kinderen’ afgerond.

De workshop ‘Een Taal Erbij’, gevolgd bij de Kontekst zet ik in bij de begeleiding van kinderen en ouders in mijn praktijk. Een taal erbij richt zich op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van de cliënt. Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd. 

In  januari 2020 heb ik de opleiding tot kindertherapeut afgerond en in september 2022 ben ik gestart met de Master Ecologische Pedagogiek aan de HU waar we leren vanuit de kernwaarden: verbinding (alles staat in verbinding met elkaar), meerstemmigheid (de stem van het kind) en complexiteit (pedagogische vraagstukken zijn complex, wat er voor zorgt dat het belangrijk is dat we breder kijken dan alleen de hokjes en vakjes die wij in onze maatschappij hebben gecreëerd om het minder complex te maken)

Elk kind, iedereen is mooi gemaakt en geliefd! Een kind hoeft niet iets te worden het is al iets, een kind is een mens vol met ‘eigen’ wijsheid, talenten en interesses. Ieder kind is uniek, wil gezien, gehoord worden en zich geliefd voelen! Dat vraagt om goed te kijken en vooral te luisteren naar het kind zelf.

Verder vind ik het belangrijk om in ontwikkeling te blijven en blijf ik zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen omtrent opvoeding en onderwijs door middel van lezen, cursussen en training en ben ik SKJ geregistreerd.

Bij Praktijk OOG kun je terecht voor laagdrempelige en kortdurende opvoed- en onderwijsondersteuning. Ik zie ernaar uit je te ontmoeten.

Olga