Onderwijs

Onderwijs, Opvoeding en Gezin

Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd.

Albert Einstein

foto in praktijk
De tijd die kinderen doorbrengen op school is niet altijd in verhouding tot hoeveel zij leren op verschillende gebieden. School zou niet alleen leren uit de boeken moeten zijn. Een kind is zoveel meer! Een kind wordt geboren met 100% verbeeldingskracht. Helaas zien we dat door ons huidige onderwijs systeem die verbeeldingskracht sterk afneemt naar de jaren dat zij onderwijs volgen.

Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs van goede kwaliteit. Dat heet officieel onderwijstijd. De overheid bepaalt wat de norm is.

Leerlingen in het basisonderwijs moeten over 8 schooljaren 7520 uur onderwijs krijgen.

Dit zijn heel wat uurtjes die kinderen doorbrengen op school. Toch sluit het onderwijs nog niet altijd goed aan op wat de leerling nodig heeft of op de manier van leren die past bij het kind. De tijd dat een kind op school zit wordt niet optimaal effectief benut, doordat er bijvoorbeeld handen tekort zijn op school, de klassen te groot of dat het onderwijs(systeem) niet aansluit bij de leerbehoeften van het kind. Hierdoor kan het gebeuren dat een kind vastloopt op verschillende gebieden.

Praktijk OOG biedt onderwijsbegeleiding aan kinderen die, door wat voor reden dan ook, vastlopen in het (reguliere) onderwijs. Praktijk OOG kan individuele begeleiding op maat bieden zodat het kind weer stappen zet en met meer plezier naar school gaat. Bij de begeleiding wordt uitgegaan van de interesses en talenten van het kind en wordt er gebruik gemaakt van spel, beweging en creativiteit.

Belangrijk voor, tijdens en na de begeleiding is het overleg en contact tussen leerling, ouders en school.

U kunt vrijblijvend contact opnemen om uw situatie te bespreken

Inspirerende video van Ken Robinson over onderwijs